Nhịp thời gian

Calendar

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thư mục tài nguyên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Đặng Khai Nguyên - Vì đàn em thân yêu.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Đáp án_Đề thi HSG_Điện Biên 12_Điện Biên_2009-2010

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sở GD&ĐT Điện Biên
  Người gửi: Đặng Khai Nguyên (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:01' 10-09-2013
  Dung lượng: 82.0 KB
  Số lượt tải: 7
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TỈNH ĐIỆN BIÊN

  ĐỀ CHÍNH THỨC

  KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP CƠ SỞ
  LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2009 - 2010
  Môn: Lịch sử
  Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
  
  
  ĐỀ BÀI
  Câu 1 (4,0 điểm)
  Hãy lập bảng so sánh phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX với phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX theo mẫu sau:

  Phong trào
  Nội dung so sánh
  Phong trào Cần vương cuối thế kỷ XIX
  Phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX
  
  Bối cảnh lịch sử
  
  
  
  Giai cấp lãnh đạo
  
  
  
  Lực lượng tham gia
  
  
  
  Mục tiêu đấu tranh
  
  
  
  Hình thức đấu tranh
  
  
  
  Kết quả, ý nghĩa
  
  
  
  
  Câu 2 (3,0 điểm)
  Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng nào? Nêu những điều kiện chủ quan và khách quan tác động đến sự lựa chọn ấy.
  Câu 3 (4,0 điểm)
  Trình bày những nội dung cơ bản trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930.
  Câu 4 (3,0 điểm)
  Nêu nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945.
  Câu 5 (4,0 điểm)
  Nêu nguồn gốc và đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ nửa sau thế kỉ XX. Tại sao nói: “khoa học đã trở thành một lực lượng sản xuất trực tiếp”?
  Câu 6 (2,0 điểm)
  Thời cơ và thách thức của Việt Nam trước cuộc cách mạng khoa học - công nghệ nửa sau thế kỉ XX?

  ----------------Hết----------------

  UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  ĐỀ CHÍNH THỨC

  HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP CƠ SỞ LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2009 – 2010
  Môn: Lịch sử


  
  Câu 1 (4,0 điểm)
  Bảng so sánh cần làm rõ được những nội dung sau:

  Phong trào

  Nội dung
  Phong trào Cần vương
  cuối thế kỉ XIX
  Phong trào yêu nước
  đầu thế kỉ XX
  Điểm
  
  Bối cảnh lịch sử
  Với Hiệp ước Patơnot (1884), Thực dân Pháp đã hoàn thành quá trình xâm lược việt Nam, triều đình nhà Nguyễn hoàn toàn đầu hàng TDP, Việt Nam thực sự trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến.
  Sau cuộc phản công kinh  thành Huế 7/1885 không thành. Tôn Thất Thuyết lấy danh nghĩa Vua Hàm Nghi đã hạ chiếu Cần Vương kêu gọi nhân dân cả nước đứng lên giúp vua chống Pháp cứu nước.
  TDP đã dập tắt được phong trào Cần Vương, chúng bắt tay vào cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất. Xã hội Việt Nam bị phân hoá sâu sắc, nhiều giai tầng mới xuất hiện (tư sản, công nhân, tiểu tư sản…)
  Phong trào giải phóng dân tộc  nhất là ở Châu Á (Trung Quốc, Nhật Bản) lên cao theo khuynh hướng mới dân chủ tư sản  đã tác động và ảnh hưởng đến Việt Nam
  1,0
  
  Giai cấp lãnh đạo
  Vua Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết và các sĩ phu yêu nước. Tiêu biểu là  Đinh Công Tráng,  Phạm Bành, Tống Duy Tân, Nguyễn Thiện Thuật, Phan Đình Phùng…
  Các sĩ phu, văn thân chịu ảnh hưởng của khuynh hướng dân chủ tư sản. Tiêu biểu là Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh và một số sĩ phu yêu nước tiến bộ.
  0,75
  
  LL tham gia
  Đông đảo quần chúng nhân dân, trước tiên là nông dân
  Gồm nhiều tầng lớp, giai cấp khác như: Tư sản, địa chủ, phú nông, tiểu tư sản, nông dân…
  0,5
  
  Mục tiêu ĐT
  Đánh đuổi thực dân Pháp, giúp vua khôi phục lại chế độ phong kiến độc lập ở Việt Nam.
  Các phong trào bị phân hoá: Phong trào thì đánh đuổi thực dân Pháp khôi phục chế độ phong kiến, phong trào thì đánh đuổi Pháp thực hiện cải cách xã hội theo  hướng mới.
  0,5
  
  Hình thức ĐT
   Đấu tranh vũ trang
  Đấu tranh vũ trang, đoàn kết dân tộc, cải cách xã hội, đấu tranh ngoại giao…
  0,5
  
  Kết quả, ý nghĩa
  Tạo ra một phong trào đấu tranh vũ trang sôi nổi trong cả nước. Tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Gây cho Pháp nhiều tổn thất, phải mất trên 10 năm mới bình định được Việt Nam.
  Tuy thất bại, phong trào đã thể hiện tinh thần yêu nước, tư tưởng trung quân, ái quốc của nhân dân ta. Báo hiệu con đường cứu
   
  Gửi ý kiến