Nhịp thời gian

Calendar

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thư mục tài nguyên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Đặng Khai Nguyên - Vì đàn em thân yêu.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Mẫu 1.4_Biên bản ghi tiến trình làm việc của Đoàn đánh giá ngoài

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đặng Khai Nguyên (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:45' 07-08-2013
  Dung lượng: 35.5 KB
  Số lượt tải: 18
  Số lượt thích: 0 người
  (Mẫu 1.4)
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO....
  ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI
  TRƯỜNG (TRUNG TÂM)………

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ……………, ngày … tháng … năm 20…
  
  
  BIÊN BẢN GHI TIẾN TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN
  Đoàn đánh giá ngoài được thành lập theo Quyết định số ........../QĐ-SGD&ĐT ngày......... tháng ....... năm 2013 của Giám đốc Sở GD&ĐT Bến Tre.
  Đoàn tiến hành đánh giá ngoài trường......................................................, thuộc huyện....................... từ ngày........ đến ngày.........
  Diễn biến quá trình đánh giá ngoài của đoàn như sau:
  I. THÀNH PHẦN:
  1. Ông (Bà):.............................................................chức vụ Trưởng đoàn
  2. Ông (Bà):.............................................................chức vụ Thư ký
  3. Ông (Bà):.............................................................chức vụ Thành viên
  4. Ông (Bà):.............................................................chức vụ Thành viên
  5. Ông (Bà):.............................................................chức vụ Thành viên
  ...
  II. THỜI GIAN, NỘI DUNG LÀM VIỆC:
  Họp đoàn:
  - Thời gian:...........giờ.........., ngày .........tháng.........năm 201....
  - Địa điểm:...................................................................................
  - Nội dung:...................................................................................
  2. Nghiên cứu hồ sơ, viết báo cáo sơ bộ:
  - Thời gian:...........giờ.........., ngày .........tháng.........năm 201....
  - Địa điểm:...................................................................................
  - Nội dung:...................................................................................
  3. Tập trung đoàn thống nhất nhận xét báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ:
  - Thời gian:...........giờ.........., ngày .........tháng.........năm 201....
  - Địa điểm:...................................................................................
  - Nội dung:...................................................................................
  4. Khảo sát sơ bộ:
  - Thời gian:...........giờ.........., ngày .........tháng.........năm 201....
  - Địa điểm:...................................................................................
  - Nội dung:...................................................................................
  5. Khảo sát chính thức:
  - Thời gian:...........giờ.........., ngày .........tháng.........năm 201....
  - Địa điểm:...................................................................................
  - Nội dung:...................................................................................
  6. Phân công viết báo cáo đánh giá ngoài:
  - Thời gian:...........giờ.........., ngày .........tháng.........năm 201....
  - Địa điểm:...................................................................................
  - Nội dung:...................................................................................
  7. Tổng kết đoàn:
  - Thời gian:...........giờ.........., ngày .........tháng.........năm 201....
  - Địa điểm:...................................................................................
  - Nội dung:...................................................................................

  Quá trình đánh giá ngoài trường............................................................. kết thúc hồi.......giờ........ngày........ tháng..........năm 201...... Biên bản này kính gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để báo cáo./.

  TRƯỞNG ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI
  (Ký và ghi rõ họ tên)
   
  Gửi ý kiến