Nhịp thời gian

Calendar

Thành viên trực tuyến

2 khách và 0 thành viên

Thư mục tài nguyên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Đặng Khai Nguyên - Vì đàn em thân yêu.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Mẫu tờ trình đề nghị kiểm tra, xét công nhận trường đạt chuẩn quốc gia

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đặng Khai Nguyên (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:36' 21-09-2013
  Dung lượng: 35.0 KB
  Số lượt tải: 933
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT .......................
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  TRƯỜNG .............................
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  Số:............/TTr-......
  ........................., ngày ...... tháng ..... năm 20...
  
  
  TỜ TRÌNH
  Đề nghị kiểm tra, xét công nhận trường ....................... đạt chuẩn quốc gia
  giai đoạn 2010-2015

  Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;
  - Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam;
  - UBND thành phố (huyện) ............................
  - Phòng GD&ĐT thành phố (huyện) ............................
  Căn cứ Qui chế Công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 06 /2010/QĐ-BGDĐT, ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  Căn cứ kết quả tự kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia của Ban tự kiểm tra của nhà trường được thành lập theo QĐ số ....../QĐ-....., ngày .......tháng.....năm 20......của Hiệu trưởng trường....................,
  Nay Trường ...........................lập hồ sơ và kính đề nghị Phòng GD&ĐT, UBND thành phố (huyện).......................xem xét, xác nhận, chuẩn y trình UBND tỉnh, Sở GD&ĐT tổ chức kiểm tra, công nhận trường ..........................đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2010-2015.
  Kính trình./.
  HIỆU TRƯỞNG


  Phòng GD&ĐT.............................

  Phòng GD&ĐT đã tiến hành xem xét và xác nhận trường THCS..................................................đã tổ chức thực hiện xây dựng trường chuẩn quốc gia. Đến thời điểm này đã đạt các tiêu chuẩn theo Qui chế Công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 06 /2010/QĐ-BGDĐT, ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Kính đề nghị UBND thành phố (huyện) chuẩn y.
  TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT
  UBND thành phố .............................

  Chuẩn y đề nghị của trường THCS............................................................., Phòng GD&ĐT. Kính trình UBND tỉnh, Sở GD&ĐT kiểm tra, công nhận trường THCS ....................................................đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2010-2015.
  TM. UBND THÀNH PHỐ (HUYỆN)
  CHỦ TỊCH

   
  Gửi ý kiến